AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

Som agència de col·locació des de Febrer de 2017! Però què és una agència de col·locació?

Les agències de col·locació realitzen activitats d’intermediació laboral amb l’objectiu de proporcionar a les persones que busquen treball una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar a les empreses les persones més adequades a les seves necessitats.

MASTEMPO, com a agència de Treball Temporal, compleix amb els requisits establerts per la Llei 56/2003 i compte amb la corresponent autorització.
Número de identificació de l’agència de col·locació: 9900000607